Miami's LeBron James, left, and Dwyane Wade take on Oklahoma City on Tuesday.
Miami's LeBron James, left, and Dwyane Wade take on Oklahoma City on Tuesday. ASSOCIATED PRESS
Miami's LeBron James, left, and Dwyane Wade take on Oklahoma City on Tuesday. ASSOCIATED PRESS

Sports Briefs: Dec. 25

December 25, 2012 06:49 AM