Richard Thompson brings his trio to Lexington on Tuesday.
Richard Thompson brings his trio to Lexington on Tuesday. Pamela Littky
Richard Thompson brings his trio to Lexington on Tuesday. Pamela Littky