Sharon Thompson
Sharon Thompson mcornelison@herald-leader.com
Sharon Thompson mcornelison@herald-leader.com

Sharon Thompson: Lexington couple open their own fro-yo store

January 16, 2014 09:08 AM