Ying (Vivian) Liu, Lexmark’s new chief financial officer
Ying (Vivian) Liu, Lexmark’s new chief financial officer Photo submitted
Ying (Vivian) Liu, Lexmark’s new chief financial officer Photo submitted

Lexmark announces new chief financial officer

July 07, 2017 03:35 PM