Lottery

Ky. Lotteries: April 18

April 14: Powerball: 14-15-16-19-24 2Jackpot: $111.4 million; no winner

April 17: Mega Millions: 1-16-24-32-48 2Jackpot: $53 million

April 16: Decades of Dollars:5-17-19-27-39-46

April 17: Day: Pick 3: 5-4-0Pick 4: 5-8-7-0

Night: Pick 3: 1-2-3Pick 4: 5-3-0-6

Cash Ball: 4-16-22-33 12

  Comments