Reggie Thomas
won his state Senate seat in a special election.
Reggie Thomas won his state Senate seat in a special election. Lexington Herald-Leader
Reggie Thomas won his state Senate seat in a special election. Lexington Herald-Leader