Andrés Cruz publishes La Voz de Kentucky, a weekly bilingual newspaper covering Central Kentucky.
Andrés Cruz publishes La Voz de Kentucky, a weekly bilingual newspaper covering Central Kentucky. Herald-Leader
Andrés Cruz publishes La Voz de Kentucky, a weekly bilingual newspaper covering Central Kentucky. Herald-Leader