UK women fall to LSU again

January 26, 2009 12:00 AM