Kentucky guard Linnae Harper pulled in an offensive rebound during the first half.
Kentucky guard Linnae Harper pulled in an offensive rebound during the first half. Herald-Leader
Kentucky guard Linnae Harper pulled in an offensive rebound during the first half. Herald-Leader