UK women pound Miami (Ohio) 107-53

December 02, 2009 12:00 AM