Tavin  Richardson
said his goal this season is zero drops.
Tavin Richardson said his goal this season is zero drops.
Tavin Richardson said his goal this season is zero drops.