Matthew Tipton
Matthew Tipton Courtesy of Bourbon County Jail
Matthew Tipton Courtesy of Bourbon County Jail