State Sen. Kathy Stein, D-Lexington.
State Sen. Kathy Stein, D-Lexington. Lexington Herald-Leader
State Sen. Kathy Stein, D-Lexington. Lexington Herald-Leader