Kentucky Coach John Calipari has made no secret of the fact he’s not a fan of postseason conference tournaments.
Kentucky Coach John Calipari has made no secret of the fact he’s not a fan of postseason conference tournaments. Alex Slitz aslitz@herald-leader.com
Kentucky Coach John Calipari has made no secret of the fact he’s not a fan of postseason conference tournaments. Alex Slitz aslitz@herald-leader.com